Lapas

pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs

Lai iesniegtu pieteikumu uz aizdevumu

Lai iesniegtu pieteikumu uz aizdevumu, Jums jābūt:  • fiziskai personai;
  • vecumā no 18 gadiem;
  • pastāvīgi deklarētai dzīves vietai Latvijas Republikā;
  • rīcībspējīgam, neatrasties alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē;
  • jābūt ikmēneša oficiālajiem ienākumiem (darba alga vai pensija).

Jums nav obligāti jāgaida termiņš, kas ir norādīts dokumentā kā pēdējā atmaksas diena, Jūs maksājumu variet veikt pirms norādītā termiņa. Šādā pirmstermiņa saistību izpildes gadījumā, Jums vajadzēs atmaksāt aizdevumu un samaksāt procentus par tekošo mēnesi.

Jums ir tiesības pagarināt aizdevuma termiņu neierobežotās reizes.

Jūsu maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas kontā.
Maksājums, kuru nav iespējams identificēt, netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.
Ja Jūs nokavējāt aizdevuma pamatsummas atmaksu un arī savlaicīgi neveicat pagarināšanu, kreditoram ir tiesības nodot vekseli protesta akta sastādīšanai Latvijas Republikas zvērinātam notāram, lai vēlāk, iesniedzot prasības pieteikumu tiesai, piedzītu aizdevuma summu un procentus par aizdevuma lietošanu uz tiesas sprieduma pamata. Izdevumus par zvērināta notāra pakalpojumiem un tiesāšanās izdevumus vajadzēs apmaksāt Jums.

Ja Jūs neatmaksājāt aizdevumu un procentus par tā lietošanu līdz atmaksas pēdējam termiņam vai arī neveicāt aizdevuma pagarināšanu, kreditoram ir tiesības piemērot līgumsodu, sākot ar pirmo kavējuma dienu.

Ja Jūs nevarat noteiktajā laikā atmaksāt paņemto aizdevumu - neuztraucieties! Jums ir iespēja pagarināt tā atmaksas termiņu. Lai to izdarītu, Jums ir nepieciešams sazināties ar aizdevēju vai to izdarīt savā lietotāja profilā pie konkrētā aizdevēja. Procentu summu par pagarinātu aizdevumu ir iespējams atrast savā lietotāja profilā, jo pagarinājuma maksa var būt atkarīga no pagarināmā termiņa un paņemtās summas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru