Lapas

otrdiena, 2016. gada 16. augusts

Kredītu ņēmēju aizsardzības mehānisma trūkumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir izveidots, lai aizsargātu patērētāju tiesības, uzraudzītu preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanu, izsniegtu patērētājiem nepieciešamo informāciju un apstrādātu patērētājiem radušās problēmas. Šajā Ekonomikas ministrijas padotībā esošajā iestādē arī ātro kredītu ņēmējs var vērsties pie speciālistiem, lai saņemtu palīdzību sasāpējušu jautājumu risināšanā, kas radušies, saskaroties ar neizprotamām situācijām, komunicējot ar patēriņa kredītu devējiem. Kāpēc tomēr patērētājam pašam ir jāzina savas tiesības un jārūpējas par savu finanšu pārvaldīšanu?

Ātro kredītu izsniedzējiem PTAC ir izveidojis veselu virkni pienākumu, kas, patērētāju aizsardzībai radīti, ir jāievēro visiem minētās finanšu tirgus nozares uzņēmumiem – gan tiem, kuri ietilpst Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā, gan ārpus tās strādājošiem kreditētājiem. Viens no šādiem pienākumiem ir, piemēram, neizsniegt kredītus no pl. 23.00 – 7.00, cits – ievērot nosacījumus, kas saistās ar kredīta kopējām (gala) izmaksām, kuras nedrīkst pārkāpt aizdevējs. Taču, kā vakar žurnālistiem nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbībai 2015. gadā veltītajā informatīvajā pasākumā paziņojusi centra vadītāja Baiba Vītoliņa, PTAC secina, ka, pirms šķietami novērtējot situāciju saistībā ar pagarinājuma maksām distances kredītiem, netiek ievēroti likumā noteiktie ierobežojumi par kredīta kopējām izmaksām” (runājot par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumiem attiecībā uz nebanku kreditēšanas nozari, kas stājušies spēkā 01.01.2016.).Piemēram, prezentācijā tiek parādīta patērētāja sūdzība par 300,- EUR liela sākotnējā aizņēmuma papildus izmaksām (skat. prezentācijas 21.lpp.), kas sasniegušas vairāk, kā likumā noteiktos 100% no sākotnēji izsniegtās kredīta summas (ja klients atmaksās pēc grafika, kopā samaksās ap 780,- EUR).

Protams, 2015. gadā veiktie uzraudzības pasākumi (pieņemti 4 lēmumi un piemēroti administratīvie sodi 17325,- EUR apmērā: bezatbildīga aizņemšanās un maldināšana par bezmaksas kredītiem; bezatbildīgas aizņemšanās veicināšana – otrs maks izklaides pasākumiem, kad nav ar ko samaksāt; bezatbildīgas aizņemšanās veicināšana – bezmaksas ielūgumi uz koncertu) liecina par PTAC centieniem vērst situāciju par labu patērētājiem. Tomēr ir redzams, ka aizdevēji dažkārt nevēlas ievērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieteikumus. Tādēļ katram no mums pašam ir jāpārzina savs ienākumu un izdevumu balanss, lai nerastos situācija, kad bez trešās puses nav iespējams nokārtot savstarpējās patērētāja un kredīta devēja saistības.