Lapas

ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Sava zobārsta prakse

Ieteicams, praksē nodrošināt pietiekamu darbinieku daudzumu, lai praksē strādātu pēc iespējas bez pārtraukuma, jo ne visi var izbrīvēt laiku darbadienās, un darbiniekiem vajadzīga atpūta, lai būtu pietiekami daudz enerģijas un maksimāli liela atdeve darbam.

Reklāmai arī ir nozīme. Reklamējaties vietējos laikrakstos, cik tas iespējams, lai cilvēki par jums zinātu un rēķinātos ar jums.

Svarīga ir arī sava logo izvēle, jūsu zīmola atpazīstamības veicināšana ir reklāma, kas ir televīzijā un radio. Un nav mazsvarīgi, lai darba laiks ir optimāls līdz septiņiem vai astoņiem vakarā, lai strādājošie klienti varētu pie jums griezties arī darbadienās, būtu vēlams strādāt arī nedēļas nogalēs.
Svarīgi, arī neatstāt nelaimē arī mazākas pilsētas, kur vēl ir pietiekams iedzīvotāju skaits, un kuri ir spiesti braukt, ja ne uz pašu galvaspilsētu, tad uz tuvāko lielpilsētu, kur šis pakalpojums ir pieejams.

Der paturēt galvā, ka ne visās zobārsta praksēs brīvi pieejami pakalpojumi, jo ne reti sakrājas pieraksts vairākus mēnešus uz priekšu, bet cilvēki pieraduši iet pie viena un tā paša speciālista, un tad sāk krāties rindas, tāpēc var piedāvāt šim uzņēmumam sadarbību ar jūsu praksi, tādējādi, dalot savu noslogotību, ka arī, ja tava prakse saskaras ar šādu dilemmu, atdarīt savam partnerim ar to pašu, daloties ar saviem klientiem. Bieži šīs situācijas sakne slēpjas cilvēku saziņā savā starpā, slavējot to vai citu šī aroda speciālista zelta rokas, tas, protams, ir ļoti labi tā ir bezmaksas reklāma, kas jau radusies gadu desmitu laikā.

Un kā katrs bizness prasa kvalificētus speciālistus, bet, ja tu esi uzņēmuma dibinātājs un vienlaikus arī darba darītājs, tev nepietiks zināt vidusskolā gūtās zināšanas, tev jābūt kaut kam vairāk, tev jābūt kvalifikācija tavā specialitātē, kā arī ekonomikas jomā.