Lapas

otrdiena, 2016. gada 1. marts

Kā ietaupīt, pērkot KASKO apdrošināšanu

Iegādājoties KASKO polisi, dažas apdrošināšanas sabiedrības pieprasa aprīkot auto ar drošības iekārtām. Prasības drošības un pret aizdzīšanas iekārtām ir atšķirīgas, bet tās noteikti apkopotas katrā KASKO polises piedāvājumā. Ja ir nodoms iegādāties KASKO apdrošināšanu, jārēķinās arī ar tādu transportlīdzekļa drošības aprīkojumu, kura uzstādīšanas izmaksas jāsalīdzina dažādu konkurējošo firmu piedāvājumu vidū, tādējādi spējot ietaupīt arī uz šī faktora rēķina. Tā kā nevienu KASKO apdrošināšanas līgumu nav iespējams noslēgt, ja automašīna nav aprīkota ar skaņas signalizāciju (viselementārākā apdrošinātāju prasība), kura reaģē uz pārsega un durvju atvēršanu, tad, iespējams, jāmeklē KASKO polises, kuras var iegādāties, drošībai aprīkojot auto tikai ar šo vai arī vēl vienu vienkāršu pret aizdzīšanas iekārtu - imobilaizeri. Apdrošinot dārgākas mašīnas, apdrošinātāji mēdz lūgt uzstādīt salona kustību sensoru – aprīkojumu, kas ļauj konstatēt, ka kāds ir iekļuvis salonā, neatverot durvis (sasitot stiklu, pa atvērtu jumta logu). Arī pret aizvilkšanas sistēma vai GPS, kas ļauj noteikt auto atrašanās vietu nelikumīgas pārvietošanas gadījumā, ietilpst modernāko auto KASO apdrošināšanas prasībās. Tie ir nepieciešamie izdevumi, kurus var mazināt tikai nedaudz.

To apstākļu vidū, kas ietekmē apdrošināšanas prēmijas lielumu, ir arī pašrisks – naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas, apdrošināšanas gadījumam iestājoties, jāsedz klientam. Var uzņemties lielāku paša risku, lai KASKO polise izmaksātu mazāk. Var paredzēt mazāku auto tiesīgo lietotāju skaitu – tas samazina polises cenu. Cena atkarīga arī no teritorijas, kurā polise ir spēkā. Jāsalīdzina arī dažādie piedāvājumi, ja gadījumā vairāku apdrošinātāju polišu līgumi noslēdzami ar līdzīgām izmaksām.

Katrā ziņā, autovadītāja individuāli veikta katra apdrošinātāja KASKO polišu nosacījumu analīze ne vien ļauj noteikt izdevīgāko KASKO polises cenu, bet tādējādi apdrošināšanas ņēmējam iemāca arī savas tiesības un pienākumus.